top of page

René van Nederpelt

René is sinds 1986 tandarts. Na zijn studie in Utrecht is hij als algemeen practicus begonnen. Naast zijn werkzaamheden in zijn praktijk in Putten, werkt hij met veel plezier al jaren de praktijk op de Beethovenstraat samen met Roel. Buiten de algemene tandheelkunde om, heeft René zich de afgelopen jaren toegespitst op de (onzichtbare) beugelbehandelingen. Met veel plezier tovert hij een mooie lach op uw gezicht. 

 

Als René niet aan de stoel zit, is hij met zijn hondjes in het bos te vinden.

 

René van Nederpelt is lid van de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), alsmede ingeschreven bij het Kwaliteitsregister Tandartsen (KRT). 

Big-registratie nummer: 99022947002

Werkzame dagen: donderdag en vrijdag (oneven weken)

bottom of page