top of page
Tandarts_Amsterdam_Zuid_logo_edited.png

Privacy beleid Tandarts Amsterdam- Zuid

Zodra u onze website https://www.tandartsamsterdamzuid.nl/ bezoekt of contact met ons opneemt, ontvangen wij informatie over u. In deze privacyverklaring leggen wij uit wat wij met die informatie doen. Wij gaan altijd zorgvuldig met uw informatie om en slaan die veilig op. Heeft u vragen of wilt u weten welke informatie wij van u hebben, neem dan contact met ons op. Wij kunnen deze privacyverklaring aanpassen als wij dat nodig vinden. Wij raden udaarom aan om deze privacyverklaring regelmatig te bekijken, zodat ui van deze wijzigingen op de hoogte bent. Deze privacyverklaring is voor het laatst gewijzigd op 23 juni 2023.

Inhoudsopgave


1. Wanneer passen wij deze privacyverklaring toe?

2. Wie gebruikt uw gegevens?

3. Van wie gebruiken wij gegevens?

4. Hoe komen wij aan uw gegevens?

5. Welke gegevens van u gebruiken wij?

6. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

8. Met wie delen wij uw gegevens?

9. Waar slaan wij uw gegevens op?

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

11. Wat mag u van ons vragen?

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

13. Welke cookies gebruiken wij?

14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?
 

1. Wanneer passen wij deze privacyverklaring toe?

Deze privacyverklaring is van toepassing op alle persoonsgegevens die wij verwerken en op alle domeinen die aan ons gerelateerd zijn. Het gaat hier om de persoonsgegevens van iedereen die weleens contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht, zoals bezoekers, klanten en zakelijke contactpersonen. Persoonsgegevens zijn alle gegevens die herleidbaar zijn tot u als individu, zoals uw naam, telefoonnummer, IP-adres, klantnummer of surfgedrag. Wilt u meer weten over persoonsgegevens? Bezoek dan de website van de Autoriteit Persoonsgegevens.
 

2. Wie gebruikt mijn gegevens?

Tandartspraktijk Gudde & van Nederpelt is verantwoordelijk voor de website https://www.tandartsamsterdamzuid.nl/ en daarmee de verantwoordelijke organisatie voor het gebruik van uw persoonsgegevens zoals beschreven in deze privacyverklaring. De volledige gegevens zijn:

 • Tandartspraktijk Gudde & van Nederpelt

 • Beethovenstraat 1

 • 1077 BD Amsterdam

 • 34376199

3. Van wie gebruiken wij gegevens?

Wij verwerken de persoonsgegevens van iedereen die contact met ons heeft gehad of onze website heeft bezocht. Dit zijn onder meer bezoekers, particuliere klanten, zakelijke klanten en contactpersonen van onze partners.

4. Hoe komen wij aan uw gegevens?

Wij krijgen de gegevens rechtstreeks van u zodra u:

 

 • Telefonisch contact met ons opneemt.

 • Door het invullen van het contactformulier op de website.

5. Welke gegevens gebruiken wij van u?

We maken gebruik van de volgende gegevens:

 • Naam

 • Geslacht

 • Woonadres of vestigingsadres

 • E-mailadres

 • Telefoonnummer

 • BSN

 • Geboortedatum

 • Leeftijd

Daarnaast gebruiken wij de volgende bijzondere gegevens van u:

 • Medische gegevens

6. Waarvoor gebruiken wij uw gegevens?

Wij gebruiken uw persoonsgegevens alleen voor de doeleinden waarvoor wij ze mogen gebruiken:

 • Wij hebben jouw toestemming gekregen om uw persoonsgegevens te gebruiken.

 • Wij gebruiken uw gegevens, omdat wij u als klant de beste service willen bieden en dat kunnen wij niet doen zonder die informatie.

 • Wij gebruiken uw gegevens om te voldoen aan de wet, zoals het bewaren van gegevens voor de belastingdienst.

7. Hoelang bewaren wij uw gegevens?

Wij bewaren uw persoonsgegevens zo lang als vereist door de wet en zo lang als nodig is voor het doel waarvoor we ze gebruiken. Als u bijvoorbeeld klant bij ons bent, bewaren uw gegevens gedurende de wettelijke bewaartermijn van twintig jaar. Daarna bewaren wij uw gegevens alleen voor statistische doeleinden en om eventuele klachten of juridische zaken af te handelen. Als u meer wilt weten over hoelang wij specifieke gegevens van u bewaren, neem dan contact met ons op.

 

8. Met wie delen wij uw gegevens?

Wij gebruiken u persoonsgegevens uitsluitend intern. Wij delen uw persoonsgegevens nooit met anderen.

9. Waar slaan wij uw gegevens op?

Wij verwerken uw gegevens binnen de Europese Economische Ruimte (EER). Dit betekent dat wij uw gegevens ook binnen de EER opslaan. Als u hier vragen over heeft, neem dan gerust contact met ons op.

10. Hoe veilig zijn uw gegevens bij ons?

Wij hebben verschillende organisatorische en technische maatregelen genomen om uw gegevens zo goed mogelijk te beveiligen. Wij hebben onze systemen en communicatiemiddelen beveiligd om te voorkomen dat je gegevens in handen van anderen terechtkomen. Uw gegevens zijn dus veilig bij ons. Bovendien zorgen wij ervoor dat alleen geautoriseerd personeel toegang heeft tot uw gegevens. Als u vragen heeft over de specifieke beveiligingsmaatregelen, neem dan contact met ons op.

11. Wat mag u van ons verwachten?

Omdat wij persoonsgegevens van u gebruiken, heeft u verschillende rechten. Deze rechten zetten wij hieronder voor u op een rijtje.

 

Recht op informatie

Wij moeten u op een begrijpelijke en heldere manier uitleggen wat wij met uw gegevens doen en welke controle u daarover heeft. Daarom leggen wij in deze privacyverklaring uitgebreid uit welke gegevens wij van u verzamelen en hoe wij met uw gegevens omgaan.

 

Recht op inzage

U mag ons altijd vragen om inzage in de gegevens die wij van u hebben.

 

Recht op correctie

U mag ons vragen om uw gegevens te laten corrigeren als deze niet juist of onvolledig zijn.

 

Recht om bezwaar te maken

U mag bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens als u het niet eens bent met de manier waarop wij met uw persoonsgegevens omgaan. Dit recht geldt voor de gegevens die wij gebruiken voor direct marketing. Zo kunt u bij ons aangeven dat u geen mails meer van ons wilt ontvangen. Dit geldt ook voor gepersonaliseerde aanbevelingen op onze website.

 

Recht op dataportabiliteit

Als u klant bij ons bent of toestemming hebt gegeven voor het gebruik van uw gegevens, dan mag u ons vragen om de digitale gegevens te sturen die wij van u hebben. Zo kunt u die gegevens overdragen aan een andere organisatie als u dat wenst.

 

Recht op beperking

U mag ons vragen om het gebruik van uw gegevens te beperken. Dit betekent dat wij in bepaalde gevallen uw gegevens alleen mogen bewaren maar niet gebruiken.

 

Recht om vergeten te worden

U mag ons vragen om alle gegevens die wij van jou hebben te verwijderen. Wij verwijderen dan alle gegevens die tot u herleidbaar zijn. In sommige gevallen kunnen of mogen wij uw gegevens nog niet verwijderen. Zo moeten wij sommige gegevens 7 jaar bewaren voor de belastingdienst.

 

Recht om een klacht in te dienen

U mag een klacht indienen over de manier waarop wij met uw gegevens omgaan. Als u een klacht hebt, lossen wij die graag voor u op. Neem daarvoor contact met ons op. Ook mag u uw klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Uiteraard hopen wij dat het niet zover komt, maar in het uiterste geval mag u ook naar de rechter stappen. In dat geval is het de rechtbank in de vestigingsplaats van Tandartspraktijk Gudde & van Nederpelt die uw klacht zal behandelen.

 

Hoe dien ik een aanvraag of klacht in?

Stuur uw aanvraag of klacht naar ons via info@tandartsamsterdamzuid.nl. Wij zullen uw aanvraag of klacht binnen 30 dagen verwerken. Als het gaat om meerdere aanvragen of klachten, of als uw aanvraag of klacht complex is, kan dit meer tijd in beslag nemen. In dat geval zullen wij uiterlijk binnen 60 dagen contact met u opnemen. Het is mogelijk dat wij u vragen om u zich te identificeren. In dat geval zullen wij uw gegevens opvragen om er zeker van te zijn dat u de juiste persoon bent van wie wij de persoonsgegevens verwerken.

 

Mocht u nog verdere vragen hebben, aarzel dan niet om contact met ons op te nemen. Wij staan klaar om u te helpen en eventuele onduidelijkheden op te helderen.

 

Hartelijk dank voor je aandacht en begrip.

 

Met vriendelijke groet,

 

Tandartspraktijk Amsterdam-Zuid

 

12. Welke regels gelden voor deze privacyverklaring?

Onze privacyverklaring moet aan verschillende voorwaarden voldoen. Deze voorwaarden zijn met name te vinden in de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Daarnaast zijn de algemene regels die volgens de Nederlandse wet gelden van toepassing op onze privacyverklaring.

 

13. Welke cookies gebruiken wij?

U kunt zelf aangeven welke gegevens wij van u mogen gebruiken. Als u ons toestemming hebt gegeven om uw profiel te personaliseren op basis van uw surf- en zoekgedrag, kunnen wij onze website speciaal voor u instellen, zodat het gebruik ervan gemakkelijker en persoonlijker wordt. Wij maken hiervoor gebruik van cookies. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij uw bezoek aan onze website op uw hardware wordt geplaatst.
 

Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

• Functionele cookies, zoals sessie- en inlogcookies, om sessie- en inloginformatie bij te houden.

• Geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het websitebezoek op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen.

• Niet-geanonimiseerde analytische cookies, om inzicht te krijgen in het websitebezoek op basis van informatie over bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen.

• Trackingcookies, zoals advertentiecookies, die bedoeld zijn voor het tonen van relevante advertenties.

Meer specifiek maken wij gebruik van de volgende cookies:

• Google Analytics geanonimiseerd (analytische cookies)

• Google Analytics (analytische cookie)

• Facebook (tracking cookie)

• Google Ads (tracking cookie)
 

14. Wat doen wij met gegevens van minderjarigen?

Onze website of organisatie richt zich niet specifiek op minderjarigen. Dit betekent dat als u jonger bent dan 18 jaar, u toestemming nodig heeft van een ouder of voogd om gebruik te maken van onze website. Als u minderjarig bent tijdens uw bezoek aan onze website, gaan wij ervan uit dat u voorafgaand aan uw bezoek toestemming hebt gekregen.

15. Heeft u een vraag over deze privacyverklaring?

Heeft u een vraag over onze privacyverklaring? Neem dan gerust contact met ons op door een e-mail te sturen naar info@tandartsamsterdamzuid.nl. Wij helpen je graag.

bottom of page