top of page

Het team

Roel Gudde en René van Nederpelt werken met teamleden die ieder een eigen functie vervullen. Zo kunnen wij u alle tandheelkundige zorg verlenen. In onze praktijk hechten we waarde aan een goede afstemming met uw agenda, hierdoor kan het voorkomen dat u door wisselende behandelaars wordt geholpen.

Onze assistentes zijn duidelijk herkenbaar aan de gekleurde shirts.

DSC_0248.JPG

Roel Gudde

Tandarts

rene-van-nederpelt-tandarts-500x500.jpg

René van Nederpelt

Tandarts

Floris.jpg

Floris van Nederpelt

Tandarts

Meer informatie
Vanessa-768x576.jpg

Vanessa Schouten

Preventie assistent

DSC_0259.JPG

Mandy Tol

Preventie assistent

Veronique-768x576.jpg

Veronique Roosendaal

Mondhygiënist

Female white toothy smile

Jasmijn Hoonhout

Tandartsassistent

Schermafbeelding 2020-04-30 om 15.43.43.png

Denise Schuit

Tandartsassistent

De praktijk: Onze diensten
Dental Tools in Pocket

Afspraak

Bij tandartspraktijk R. Gudde en R. van Nederpelt kunt u terecht op afspraak. Onze patiënten kunnen meestal binnen 14 werkdag(en) terecht voor een controle. Bij een periodieke controle bekijken wij de status van uw gebit en beoordelen of extra behandeling noodzakelijk is.


Bellen voor een afspraak kan tijdens onze openingstijden.


Spoedbehandelingen voeren wij zo veel mogelijk op dezelfde dag uit. Of wij nemen noodmaatregelen zodat u pijnvrij bent tot de daadwerkelijke behandeling plaatsvindt.

In overleg met u zorgen wij ervoor dat de verschillende behandelingen zo veel mogelijk op elkaar aansluiten. Wij houden daarbij rekening met uw wensen en uw beschikbare tijd.

Wij behandelen uitsluitend na afspraak. Indien u uw afspraak niet kunt nakomen, dient u deze minimaal 24 uur van tevoren af te zeggen, anders kunnen wij de voor u gereserveerde tijd in rekening brengen.

De praktijk: Over
Dental x-ray

Privacyregeling en geheimhouding

Patiënteninformatie wordt niet aan derden door gestuurd of verteld zonder overleg met de tandarts en met mede weten van de patiënt. Alle informatie blijft binnen het praktijkpand, behalve als het informatie betreft voor een specialist of huisarts, die de informatie nodig heeft voor medisch onderzoek (verwijzing). Wanneer u uw dossier opvraagt of wanneer een dossier overgedragen moet worden bijvoorbeeld in verband met een verhuizing, dan wordt er een machtigingsformulier voor het overdragen van een dossier ingevuld en ondertekend of u kunt een mail sturen naar info@tandartsamsterdamzuid.nl met het verzoek uw dossier te verzenden.


Privacy in de mondzorgpraktijk

Voor een goede mondzorg behandeling is het noodzakelijk van iedere patiënt(e) een tandheelkundig dossier samen te stellen. Het dossier bevat aantekeningen over zijn/haar gebitstoestand, gegevens over de uitgevoerde behandelingen en verslagen van onderzoeken. Ook worden gegevens opgenomen die elders, bijvoorbeeld bij zijn/haar huisarts, met zijn/haar toestemming zijn opgevraagd. Omgekeerd kunnen gegevens uit het dossier worden verstrekt aan andere zorgverleners. Dit gebeurt niet wanneer hij/zij daar uitdrukkelijk bezwaar tegen maakt. De gegevens kunnen ook door een waarnemer of voor overleg met andere mondzorgkundigen worden gebruikt.


Een beperkt aantal gegevens uit het dossier wordt gebruikt voor de financiële administratie. Ook worden gegevens uit het dossier aan anderen verstrekt als dat wettelijk is voorgeschreven.


Beveiliging van de gegevens

De praktijk draagt er zorg voor dat de gegevens veilig worden opgeborgen, dat deze niet verloren raken en niet in onbevoegde handen komen. Alleen rechtstreeks bij de behandeling betrokken personen hebben toegang tot de gegevens. Bijvoorbeeld de mondhygiëniste, de assistent of een waarnemer. Zij hebben alleen toegang tot die gegevens in het dossier die noodzakelijk zijn voor hun taak. Deze personen zijn uiteraard verplicht tot geheimhouding.


Bewaartermijn

De algemene bewaartermijn van de gegevens is vijftien jaar. Het kan voorkomen dat de gegevens langer bewaard moeten worden, bijvoorbeeld omdat dit van belang is voor langlopende of terugkerende behandelingen. Het initiatief tot langer bewaren kan ook van de patiënt(e) uitgaan.


Recht tot inzage, afschrift, correctie, aanvulling en afscherming

De patiënt(e) heeft er recht op zijn/haar gegevens in te zien en kan om een (foto)kopie van de gegevens verzoeken. Als de patiënt(e) van mening is dat de gegevens in zijn/haar dossier inhoudelijk onjuist zijn, dan kan hij/zij vragen deze te corrigeren. Hij/zij kan ook vragen om een door de mondzorg afgegeven(aanvullende) verklaring over de gegevens aan het dossier toe te voegen. Hij/zij kan ook, indien hij/zij prijs stelt op bewaring van de gegevens, verzoeken (bepaalde) gegevens voor anderen af te schermen. De patiënt(e) behoort zo spoedig mogelijk, maar in elk geval binnen vier weken, een reactie te ontvangen.


Recht op verwijdering en vernietiging

De patiënt(e) kan vragen (een deel van) zijn/haar gegevens te vernietigen. Dit verzoek moet binnen drie maanden uitgevoerd worden, tenzij aannemelijk is dat het bewaren van de gegevens van aanmerkelijk belang is voor iemand anders dan de patiënt(e), omdat een wettelijke bepaling vernietiging verbiedt.


Klachten

Elke patiënt(e) heeft de mogelijkheid tot het indienen van een klacht bij de Autoriteit Persoonsgegeven.

De praktijk: Over ons
De praktijk: Teamleden
DSC_0180_edited.jpg

Wachtkamer

bottom of page