top of page
Tandarts_Amsterdam_Zuid_logo_edited.png

Klachtenregeling

Bent u het niet eens met uw tandarts over bijvoorbeeld uw behandeling of rekening? U kunt dan een klacht indienen. U leest hieronder hoe u dit kunt doen.

1. Bespreek uw klacht met uw behandelaar

In de eerste stap moedigen wij u aan om uw ontevredenheid te bespreken met de behandelaar die betrokken is bij uw klacht. Het kan nuttig zijn om te vragen om een verhelderend gesprek, omdat dit vaak al veel kan verduidelijken. Tijdens dit gesprek heeft u de gelegenheid om aan te geven waarom u ontevreden bent, terwijl de behandelaar zijn redenering achter specifieke handelingen uit kan te leggen. Bovendien is het voor de behandelaar van groot belang om op de hoogte te zijn van eventuele problemen die u ervaart, zodat u samen stappen kunt zetten richting een mogelijke oplossing.

2. Neem contact op met het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP)

Mocht het gesprek niet de juiste oplossing voor u bieden, dan kunt u een melding maken bij het Tandheelkundig Informatie Punt.

Het Tandheelkundig Informatiepunt (TIP) is een initiatief dat wordt gefaciliteerd door de Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (KNMT), de beroepsvereniging waaraan onze kliniek is verbonden. Het voornaamste doel van TIP is om patiënten te voorzien van onafhankelijke informatie met betrekking tot mondzorg en andere gerelateerde zaken. Naast het verstrekken van relevante informatie, biedt een TIP-medewerker ook ondersteuning bij het overwegen van de meest effectieve benadering om een open gesprek met uw zorgverlener aan te gaan, met name wanneer u ontevreden bent over de geleverde zorg.

3. Dien uw klacht in bij het KNMT

Lukt het niet om de juiste oplossing te vinden met de informatie van het TIP voor uw klacht met uw behandelaar? U kunt uw klacht indienen bij het KNMT, de beroepsvereniging waar Tandarts Amsterdam-Zuid bij aangesloten is.

bottom of page